APK.HOUSE
House for apk files
Download APK file "com.cleverlance.dovera.mp" for Android free, apk file version is 5.3.1 to download to your android device just click this button. It's easy and warranty. We provide only original apk files. If any of materials on this site violates your rights, report us
Screenshots of com.cleverlance.dovera.mp
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
 • trust
Description of Dôvera

Health card for parents and their children, health insurance card, function to pay insurance premiums and call the doctor at any time, connection to the emergency services, navigation to the nearest open emergency or pharmacy, preventive check reminders and the payer profile.

The app is available to anyone, but only Trust policyholders can use all the features. By registering in this application, you will automatically access the Trust Electronic Branch.

DETAILED DESCRIPTION OF FEATURES:

LICENSES:
- Insured's Trust + Pass for Your Children
- EHIC + EHIC of your children,
- details of the validity of the license,
- Possibility to add your own photo.

HEALTH CARD:
- Timeline of healthcare
- For parents: switch between your card and the card of every child under the age of 18 insured in Trust,
- details of examinations, medicines and procedures,
- how much Trust has paid for individual interventions with doctors,
- who prescribed, who dispensed the medicinal product or medical device,
- the possibility of complaining about the provision of medical treatment, including the reason,
- filter for power categories,

THE PAYER PROFILE
- up-to-the-minute information on the state of liabilities to the health insurance company,
- the possibility of paying all items for payment,
- a complete overview of premium payments since 2009,
- how much, when and why to pay,
- Information about who pays or has paid for you in the past
- evidence of any debts to the health insurance company,

MY CHILDREN (for parents)
- possibility to add children

EMERGENCY AND GEOLOCALIZATION:
- opening hours of emergency pharmacies in one place,
- pharmacies and their opening hours,
- Trust branches and their opening hours, telephone contact,
- emergency services and their office hours,
SOS - FIRST AID BRUSH:
- if you add an emergency contact, it synchronizes with the rescue application “Safe medicines 112” and the Trust E-mail
- SOS information accessible from home screen
- indication of the last known position with GPS coordinates,
- nearest pharmacy and emergency room,
- Where marked information about your blood group, diagnoses, allergies, medicines you take, or other important information will appear,
- direct connection to the toll-free emergency services line,

MY BLOOD GROUP:
- expansion and support of the internationally awarded project mojakrvnaskupina.sk,
- set up your blood group and you will always know if they need it,
- a regularly updated map of blood collection points,
- in cooperation with the Slovak Red Cross,
- special filter for map and search points.

OBSERVATIONS
- push notifications remind preventive examinations,
- learn about approved hospitalization.

REGISTRATION AND I FORGOT THE PASSWORD
- the registration process as well as obtaining the forgotten login and / or password.

HIGH SAFETY STANDARD:
- mobile communication is ensured,
- Your data is protected against misuse
- the application is secured by an access PIN after activation.

Version history Dôvera
New in com.cleverlance.dovera.mp 5.3.1
Zmenili sme telefónne číslo pre volanie na kontaktné centrum cez apku.
New in com.cleverlance.dovera.mp 5.2.14
Odstránili viaceré chyby a problémy:
- problém s načítaním Podmienok elektronickej komunikácie
- schránka správ
- zobrazovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v zdravotnej karte
- vyhľadávanie lekára pri uplatnení zubného benefitu
- a iné drobné úpravy

Fixed several bugs and issues:
- problem with loading of the Terms of use of Electronic branch
- messages
- health records display
- doctor search within dental benefit application
- and other minor bug fixes
New in com.cleverlance.dovera.mp 5.2.10
Aktualizovali sme bezpečnosť prihlásenia podľa aktuálnych požiadaviek obchodu Google Play.

We've updated the login security standards to current Google Play store requirements.
New in com.cleverlance.dovera.mp 5.0.0
Odteraz nájdete svoje recepty v mobile okamžite po predpise u lekára a cez aplikáciu si ich môžete v lekárni aj vybrať. Okrem toho živnostníci a samoplatitelia v profile nájdu informáciu, koľko treba platiť v roku 2018 a ako sme túto sumu vypočítali.
New: prescriptions in electronic form. Now you can pick up your medicine using only your mobile phone. Besides, self-paying insurees find info about how much to pay in 2018.
New in com.cleverlance.dovera.mp 4.1.0
Začíname pracovať s umelou inteligenciou: v novej verzii aplikácie nájdete jedinečný nástroj na samodiagnostiku - zadajte príznaky a anonymne vyhodnotí, čo môže spôsobovať vaše ťažkosti. Nástroj nájdete v úvodnej obrazovke aj v menu. Nezabudnite nástroj pri zobrazení výsledkov ohodnotiť, keďže ho stále ladíme a spätná väzba je pre nás mimoriadne užitočná. Okrem toho sme opravili a vylepšili proces registrácie a obnovovanie účtu, teda proces, ak náhodou zabudnete heslo:)
New in com.cleverlance.dovera.mp 4.0.0
Preplácanie doplatkov za lieky konečne dostupné aj cez aplikáciu - pozrite sa do svojho profilu alebo do zdravotnej karty, či nemáte vy alebo vaše deti niečo na preplatenie. Ak áno, požiadajte nás o vrátenie! Vraciame totiž doplatky za lieky na predpis, až do výšky 200 €. Okrem toho môžete požiadať o vrátenie poplatkov za recepty s čiarovým kódom, ktoré ste zaplatili v lekárni. A do tretice: poistenci, ktorých sa týka limit spoluúčasti, nájdu v profile prehľad preplatených doplatkov za lieky.
New in com.cleverlance.dovera.mp 3.3.0
Pre živnostníkov a podnikateľov: vypočítali sme vám ročné zúčtovanie za rok 2016 a teraz ho môžete cez aplikáciu aj zaplatiť. Opravili sme iné drobné chyby a vylepšili nahrávanie zdravotnej karty. Prajeme vám pekné leto :)
Please rate this app
More info
Other com.cleverlance.dovera.mp APK versions for Android
Similar apps
 • icon RAW Kickboxing & Fitness
  RAW Kickboxing & Fitness
  version: 4.2.9
  updated: 2019 Dec 23
  rating: ★10/10
 • icon TMH Health
  TMH Health
  version: 1.0.40
  updated: 2017 Jul 04
  rating: ★10/10
 • icon SPC Guidelines
  SPC Guidelines
  version: 2.0.3
  updated: 2017 Jul 06
  rating: ★10/10
 • icon MARISRA
  MARISRA
  version: 1.0
  updated: 2017 Jun 25
  rating: ★10/10
 • icon Diesel Gym
  Diesel Gym
  version: 4.2.9
  updated: 2019 Dec 23
  rating: ★10/10
 • icon xoulmate
  xoulmate
  version: 1.0
  updated: 2017 Aug 12
  rating: ★10/10
Popular android apps